moje dosavadní cesta zdravotnictvím

- studium na LF Masarykovy univerzity v Brně
- atestace z dětského lékařství
- specializ..způsobilost v oboru dětské lékařství
- specializ.způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost
- diplom celoživotního vzdělávání udělený ČLK
- 5 let praxe na dětském oddělení nemocnice v Bohumíně
- 14 let praxe na novorozeneckém oddělení nemocnice v Neratovicích
- 8 let praxe jako asistent v ordinaci PLDD v Praze 5
- od 1.10.2010 jako soukromý PLDD v ordinaci Hostinského 1533 v Praze 5
- od 1.1.2014 ordinuji také  v dětské ordinaci v Tuchoměřicích
- od 3.4.2017 ordinuji také  v dětské ordinaci v Kněževsi